تغییر ارتفاع به اندازه ثابت در جی پی اس نقشه برداری HiTarget :

در بعضی مناطق از جمله شمال و جنوب کشور بدلیل آن که GPS ارتفاع از سطج بیضوی را میدهد ارتفاع منفی نمایش داده میشود. بدین منمظور در این ویدیو نشان دادیم چگونه آنرا تغییر و یا مثبت نماییم.

aratech

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *