استفاده از گیرنده GNSS آراتک بعنوان بیس پهپادهای DJI ماتریس 300 ، مویک3 و …

/
ماتریس 300 RTK آخرین پلت فرم تجاری هواپیماهای بدون سرنشین DJI است که از سیستم…