آموزش Export Point & Scale Factor در نرم افزار Hi-Survey Road

در این آموزش شما میتوانید نحوه خروجی گرفتن از نقاط را مشاهده کنید

aratech

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *