تولید کننده انواع سه پایه های چوبی و آلومینیومی
کاملا مشابه سه پایه لایکا سوئیس
از جنس چوب راش آلمانو آلومینیوم 7000