شامل انواع: قطعات و لوازم جانبی انواع سه پایه و شاخص و ابزار ترازیابی و پیمایش دقیق

کلیه محصولات تولیدی این شرکت دارای خدمات پس از فروش و تامین قطعات مورد نیاز است . قطعات تولیدی کاملا مشابه اصلی ، از جهت سایز و مواد اولیه می باشد.
این کارخانه در صورت نیاز مشتری (مصرف کننده) قادر به تغییر ارتفاع ، سایز و مواد اولیه می باشد .