آموزش استفاده از Quick Code در برنامه GPS جهت برداشت سریع عوارض و کدها GIS

در این ویدیو ، آموزش استفاده از Quick Code در جی پی اس HiTarget برنامه نقشه برداری HiSurvey Roadجهت برداشت سریع عوارض و کدها و نحوه وارد کردن و کپی برداری فایل کدها از جابهای دیگر بطور کامل توضیح داده شده است. برنامه QuickCode در برداشتهای شهری و GIS که دارای کدها زیاد و توصیفات تکمیلی متعدد میباشند بسیار کاربردی می باشد.

aratech

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *