فیلم معرفی متعلقات گیرنده GNSS نقشه برداری آراتک مدل AT70

/
در این ویدیو به معرفی متعلقات پک کامل (پک 4) دستگاه جی پی اس نقشه ب…

برخی موارد عدم اتصال به سامانه شمیم و راه کارهای حل آن ها

/
در این ویدیو به مواردی که نقشه برداران حین استفاده از سامانه ایستگاهه…