فیلم استفاده از تکنولوژی Hi-Fix در گیرنده GNSS نقشه برداری :

How to use Hi-Fix in Hi-Target GNSS RTK

حین نقشه برداری گاها پیش می آید که تصحیحات دستگاه بیس به دلیل نبودن اینترنت یا شرایط محیطی و کوهستانی قطع شده و دیگر دقت دستگاه روور دارای دقت نمی باشد. با این تکنولوژی حتی با حذف موقتی تصحیحات ، گیرنده فیکس خود را با دقت بالا نگه می دارد.

aratech

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *