دانلود نرم افزارهای نقشه برداری

لینک دانلود HiSurveyRoad 2.1.0 تاریخ انتشار 1399.10.16 :

لینک دانلود جدیدترین ورژن نرم افزار تبدیل به راینکس فایلهای GNS ورژن 2.7 (convert2Rinex2.7) تاریخ 9/11/1399:

دانلود نرم افزار اندرویدی HiSurvey 1.4.5.2

لینک دانلود Firmware مخصوص گیرنده آراتک مدل AT70 ورژن 135.4 تاریخ 14.09.2020:

دانلود نرم افزار Znet Stream مناسب جهت امور هیدروگرافی و متصل سازی یک گیرنده به چندین کامپیوتر از طریق wifi :

لینک دانلود جدیدترین ورژن نرم افزار Hi-Target Geo Office (HGO) ورژن 2.0.4 :