دانلود نرم افزارهای نقشه برداری

لینک دانلود HiSurveyRoad 2.1.0 تاریخ انتشار 1399.10.16 :

دانلود نرم افزار تبدیل به راینکس اطلاعات دستگاه HiTarget و AraTech نسخه 2.6
تاریخ 02 اردیبهشت 1399 (convert to Rinex 2.6)

دانلود نرم افزار اندرویدی HiSurvey 1.4.5.2

لینک دانلود Firmware مخصوص گیرنده آراتک مدل AT70 ورژن 135.4 تاریخ 14.09.2020: