مدیران شرکت آراتک تجهیز عمران از سال 1378 در زمینه فروش و آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات نقشه برداری مشغول به کار می باشند. این مجموعه توانست در سالیان متوالی با بهره گیری از آزمایشگاه و تعمیرگاه های معتبر و بروز دنیا از جمله : لایکا ، سوکیا ، تریمبل ، جواد و … در کشورهای مختلف توانایی آزمایشگاه خود را دایر گرداند.

مدیریت این شرکت در سال 1390 با خریداری شرکت فهیما فعال در زمینه دو نوع محصول نقشه برداری با سابقه تاسیس 1373 خریداری نموده و موفق به افزایش خط تولید به بیش از 11 محصول مورد نیاز جامعه نقشه برداری شده است.

با توجه به تحریم های موجود از سوی کارخانه های اروپایی و آمریکایی و افزایش هزینه های بسیار بالا در خرید محصولات و تهیه قطعات مصرفی و آپدیت نرم افزارها  ، این شرکت توانسته با توجه به شرایط حاکم در کشور با دو محصول برتر چین قرارداد مشارکت در تولید و مونتاژ محصولات بسته و با گذراندن آموزش های کامل و لازمه از کارخانه مذبور و اخذ مجوزات مربوطه و زیر نظر کارشناسان اصلی کارخانه ، شروع به تولید محصولات فوق در داخل کشور نماید.

این شرکت در تلاش است در آینده نزدیک محصولات بیشتر مورد نیاز جامعه نقشه برداری را به خطوط تولید خود نیز اضافه نماید.

تولید و مونتاژ هر یک از محصولات نقشه برداری در داخل کشور باعث خدمات بهتر به جامعه نقشه برداری و مهندسی و ایجاد اشتغال کارگر ایرانی می شود.